20 grudnia 2022 roku do Publicznej Szkoły w Ujeździe dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Komendant Hufca ZHP w Opatowie hm. Dariusz Bińczak oraz instruktor pwd. Magdalena Zdyb przekazali Światło na ręce dyrektora szkoły – Marcina Urbańskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodowa sztafeta, która obiega cały świat. Płomień zapalony w Grocie Narodzenia Pańskiego przemierza za sprawą skautów z całego świata długą drogę, by poprzez kraje i kontynenty dotrzeć m.in. do Polski.Tegorocznym hasłem przewodnim jest "Światło dla Ciebie"- symboliczny płomień przekazywany z rąk do rąk ma ogromne znaczenie, udziela on światła i ciepła. Płomień ten pozwala odkrywać istotne wartości, uczy on też harcerzy, jak być jego stróżem.

Bardzo dziękuję hm. Dariuszowi Bińczakowi za wyrażenie zgody na utworzenie drużyny harcerskiej w szkole w Ujeździe oraz za niezwykłe warsztaty przeprowadzone dla młodzieży z naszej szkoły.Dziękuję również za ten wyjątkowy dar przywieziony do Ujazdu. Na ręce Pana Komendanta składam wszystkim harcerzom ZHP w Opatowie  serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia – mówi Marcin Urbański.

Uczniowie ze szkoły w Ujeździe przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Markowi Stańkowi - burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska, który podziękował za udział w akcji niesienia tego symbolicznego ognia, symbolu pokoju i radosnej nowiny oraz za troskę wychowywania dzieci i młodzieży w krzewieniu największych uniwersalnych wartości.