W dniu 29 kwietnia 2022 roku  w PSP w Iwaniskach odbyła się uroczysta akademia z okazji  231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień  3 Maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem

Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród naszych wychowanków oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem. Mimo że Konstytucja 3 Maja obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako jedno z najważniejszych osiągnięć w dziejach I Rzeczypospolitej. Uroczystość rozpoczęła pani wicedyrektor Zdzisława Radzimowska, zwracając się do społeczności szkolnej  o wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.
Następnie odbyła się część artystyczna. Uczniowie klasy V a, V b, i VI przygotowali historyczne spotkanie z tych pamiętnych lat. Była to  lekcja historii przeplatana  wierszami, pieśniami patriotycznymi, i prezentacjami multimedialnymi.  Na zakończenie szkolny zespół Dworzanie zaprezentował się w uroczystym polonezie. Pani dyrektor Anna Michalska-Kapsiak podziękowała uczestnikom wydarzenia oraz  nauczycielom, pod kierunkiem których została przygotowana akademia: H. Pasiek -Wójcik,
B. Grześkiewicz, E. Dziamie i pani K. Szczepańskiej za wykonanie scenografii.