Wojsko Polskie zaprasza do swoich punktów promocyjno - informacyjnych w ramach trwającej na terenie całego kraju  ogólnopolskiej kampanii promocyjnej "Zostań Żołnierzem RP".

17 lipca 2020 roku wystartował handel na nowym placu targowym w Iwaniskach. Na razie przenoszą się tam handlowcy, którzy do tej pory korzystali ze starego placu targowego.

30 czerwca Uchwałą Rady Gminy Nr 36/143/2020 Rada Gminy Iwaniska jednogłośnie, głosami piętnastu radnych udzieliła Markowi Stańkowi, wójtowi gminy Iwaniska absolutorium za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu.

Mieszkańcy gminy, informujemy, że 1 września rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada. Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawową metodą przekazania informacji jest samospis internetowy. Liczymy na Was, bo dla nas #liczysięrolnictwo. Więcej na spisrolny.gov.pl ; #PSR2020 #rolnictwo

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób (57K i 43M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo).

Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach we współpracy z  Markiem Stańkiem, wójtem gminy Iwaniska zorganizowali konkurs plastyczny pod hasłem „Książka to lekarstwo na nudziarstwo”.

26 czerwca 2020 roku społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zakończyła rok szkolny 2019/2020 na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa tegoroczna uroczystość miała niezwykłą oprawę.