W dniu 20 września (poniedziałek) 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie parkingu w Iwaniskach wraz z odsłonięciem tablicy przy cmentarzu parafialnym.

Uczniowie klasy piątej i szóstej na czele z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcinem Urbańskim wyruszyli na pielgrzymkę rowerową do Sulisławic, której głównym celem był udział w sandomierskim spotkaniu młodych.

1.09 2021 r w PSP w Iwaniskach zainaugurowano rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Tym razem nietypowo, bo w pandemicznej rzeczywistości. Jednak w sercach uczniów panowała radość i tęsknota za powrotem do szkoły, za rówieśnikami i nauczycielami.

11 września ( sobota) 2021r. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odwiedził Zamek Krzyżtopór w Ujeździe wraz ze świętokrzyskimi parlamentarzystami promowali program Polski Ład.

W dniu 4 września 2021r. w sołectwie Mydłów odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, poprzedzone mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mydłowie, której przewodniczył ks. Tomasz Kwaśnik proboszcz parafii Mydłów.

Informacja na temat scalenia gruntów.

5 września 2021r. odbył się piknik rodzinno – integracyjny w Radwanie przy świetlicy wiejskiej. Jego organizatorem było KGW w Radwanie, radna gminy Iwaniska Zofia Kowalska oraz sołtys wsi Radwan – Jolanta Imiałkowska. Patronat nad piknikiem objął wójt gminy Iwaniska Marek Staniek.