Tegoroczny weekend majowy potrwa tylko trzy dni. W ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe przygotowano wiele ciekawych atrakcji.

Pozyskana przez Gminę Iwaniska dotacja w kwocie 75 tysięcy złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przeznaczona na wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

RG.715.1.2020, Iwaniska, dnia 20.02.2020 r.

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach