Przygotowania do Świąt Wielkanocnych uczniów z Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe rozpoczęły się w marcu i przebiegały w intensywnym tempie.

Przedszkolaki oraz uczniowie ze szkoły w Jastrzębskiej Woli wzięły udział  w  tradycyjnym obrzędzie „Pożegnanie zimy – powitanie Wiosny.”

Wielkanoc w naszej chrześcijańskiej tradycji to najważniejsze święto. W dzisiejszych czasach człowiek skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, dlatego też uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wraz z dyrekcją i  nauczycielami – panią Anetą Kargulewicz, Elżbietą Dziamą i Katarzyną Fitek, postanowili zwrócić uwagę na to, co w nich najistotniejsze za pomocą występu wielkanocnego, przygotowanego na tę szczególną okazję z maleńką grupą chętnych uczennic – Karoliną Bednarską i Nikolą Kargulewicz.

W lutym i marcu  2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przeprowadzony został cykl działań mających na celu uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.

Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też Dniem Kolorowej Skarpetki to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.