Osoby zainteresowane wprowadzeniem takiej koncepcji na swoim obszarze o wypełnienie ankiety: 

https://forms.office.com/e/0WSMrmJQ0w