29 kwietnia 2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe obchodzony był  Międzynarodowy Dzień Tańca.

Szkoła przystąpiła do akcji Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty „Tańczę dla zdrowia”, w ramach której uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach ruchowych i tanecznych. Działające w szkole zespoły wokalno-taneczne „Fantazja” i „Crazy Girls” zaprezentowały swoje umiejętności i przegotowały występy artystyczne.

Głównym celem wydarzenia było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.