„Moje Zdrowie – Moje prawo” – to główne motto obchodów Światowego Dnia Zdrowia, w ramach których w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie dnia 18 kwietnia 2024 roku odbyła się ogólnoszkolna uroczystość, przygotowana przez uczniów klasy IV i V pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego - Pani Anny Niziałek, na którą złożyła się piękna i wymowna w swej treści część artystyczna, której myślą przewodnią była popularyzacja treści prozdrowotnych.

 Uczniowie dostarczyli zgromadzonym wielu cennych informacji na temat roli witamin dla prawidłowego rozwoju człowieka, zasad i nawyków prowadzenia zdrowego stylu życia, w tym racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej, podkreślając szkodliwość niezdrowych produktów i używek. Dopełnieniem był piękny śpiew tematycznie dobranych piosenek w wykonaniu uzdolnionych uczennic:

  • Dominiki Brodawki z klasy I,
  • Klaudii Kołomańskiej z klasy VI
  • Martyny Szemraj z klasy VI.

 W rolę lekarza znakomicie wcielił się uczeń klasy IV – Kacper Charymski. Były również humorystyczne scenki i zagadki, które bezbłędnie rozwiązywali uczniowie. Na zakończenie do aktywności ruchowej zachęcił wszystkich wspólny taniec.

 Przygotowany został również talerz kolorowych i zdrowych owoców, którymi poczęstowani zostali uczniowie.

 W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia odbyły się w szkole w Mydłowie dwa konkursy: 

 III Szkolny Konkurs Wiedzy i Zdrowiu pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

Uczniowie klas V - VIII pisali test wiedzy o zdrowiu i prawach pacjenta. Konkurs rozpoczął się przy wsparciu Pani Dyrektor Doroty Snopek, która powitała uczniów piszących test wiedzy i zachęciła do efektywnej pracy. Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono najlepszych: I miejsce zajął uczeń kl. VII Jakub Mazur, II miejsce uczeń klasy VIII Wojciech Perczak, a III miejsce ex aequo Nikola Buttner i Julia Paluch z kl. V. Uczniowie ci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

 Konkurs plastyczny pod hasłem „Każdy Wam powie, że ruch to zdrowie”. Uczniowie klas O - IV wykonali prace plastyczne na w/w temat. Po przejrzeniu i analizie prac, jury wyłoniło trzech zwycięzców: I miejsce zajął uczeń kl. I Dawid Paluch, II miejsce uczennica kl. „0” Oliwia Solnica, III miejsce uczeń kl. I Mikołaj Przytuła. Nagrodami dla tych uczniów były dyplomy i drobne upominki.

 Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 Organizatorem konkursów zatwierdzonych przez Panią Dyrektor Dorotę Snopek była Pani Beata Prokop – nauczyciel biologii.

 Na zakończenie Dyrektor szkoły Pani Dorota Snopek podziękowania nauczycielom: Pani Annie Niziałek, pani Mirosławie Tutak i Pani Beacie Prokop za organizację Szkolnego Dnia Zdrowia i zrealizowane działania prozdrowotne.