Dnia 29 marca 2023 r. uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły pod opieką pani Marioli Bednarskiej – Pasieki, pani Anny Maj i pani Teresy Szymańskiej wybrali się do Opatowskiego Ośrodka Kultury, by obejrzeć spektakl „Dziady cz. II” w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.

Przedstawienie oparte na utworze Mickiewicza dostarczyło naszym uczniom niezapomnianych wrażeń. Stało się dla nich okazją do obcowania ze sztuką na żywo. By trafić do młodego widza, realizatorzy sztuki połączyli tradycję z nowoczesną multimedialną oprawą. Dla uczniów klasy 8 przedstawienie było doskonałą formą powtórki treści lektury przed czekającym ich w maju egzaminem ósmoklasisty.