Miasto i Gmina Iwaniska, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii. Przewidywany poziom dofinansowania to maksymalnie85%.

W dniach 13.04.2023 o godzinie 17:00 i 19:00 oraz 19.04.2023 o godzinie 17:00 i 19:00 na terenie Miasta i Gminy Iwaniska będą odbywały się spotkania informacyjne, na których mieszkańcy będą mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi oraz z zasadami uczestnictwa.

Zapisy do projektu będą możliwe do11.05.2023r. Więcej informacji znajdą Państwo pod nr. tel. Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska– 15 8601254 wew. 104oraz DOEKO Group - 12 446 42 97.

Do pobrania:

1. Wzór umowy

2. Ankieta informacyjna