Od 12 lutego do 16 lutego 2024 roku, czyli w pierwszym tygodniu trwania ferii zimowych w sali gimnastycznej PSP w Iwaniskach odbyły się „Sportowe ferie 2024”

Organizatorami byli Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór i Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach. Dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Iwaniska licznie uczestniczyły w sportowych feriach. Uczniowie cały tydzień brali udział w zajęciach piłki nożnej ( 5-8 lat i III- VIII klasy) i piłki siatkowej ( V-VIII klasa) . Dzieci podzieleni na grupy wiekowe mogły doskonalić taktykę grania jednocześnie świetnie się bawiąc. Zajęcia prowadził nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Pan Grzegorz Starba. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci od 5 do 8 lat.  Jak na razie zajęcia z piłki nożnej bardzo im się podobają i wszyscy się  deklarują, że w przyszłości będą piłkarzami.  Nam nie pozostaje nic innego tylko trzymać kciuki, żeby ich marzenia się spełniły.

Od 19-21 lutego 2024 roku w Sali gimnastycznej PSP Iwaniska, czyli w drugim tygodniu ferii zimowych odbędą się turnieje  piłki nożnej i piłki siatkowej.