Dzieci z oddziałów przedszkolnych z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego rozwijając podstawowe umiejętności językowe.

Nauka języka angielskiego odbywa  poprzez zabawę, a jej głównym celem jest motywowanie dzieci do odkrywania świata, wykorzystywania naturalnych predyspozycji komunikacyjnych i spontanicznego używania języka obcego. Tematyka zajęć dotyczy najbliższego otoczenia. Dzieci efektywnie nabywają umiejętności językowe poprzez ruch, zabawy i gry, piosenki, wierszyki oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Podczas zajęć realizowany był projekt edukacyjny: „Let’splay and learn”, w ramach którego dzieci rozwijały zainteresowania językowe oraz ciekawość poznawczą biorąc udział w różnorodnych aktywnościach.

Przedszkolaki aktywnie angażują się w naukę języka angielskiego owocnie przyswajając podstawowe słownictwo i zwroty komunikacyjne.