Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji  „Niebieskie igrzyska”, których motto brzmiało: „Każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces”.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III wzięli udział w wielu sportowych konkurencjach, którym przyświecała zasada fair play oraz w zabawach tanecznych  między innymi w rytm piosenki „Góry do góry” mówiącej o pokonywaniu trudności. Po zakończeniu zmagań sportowych  wszyscy uczniowie z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wyruszyli niebieskim pochodem ulicami wokół Zamku Krzyżtopór. Dzieci dumnie prezentowały plakaty o tematyce autyzmu, które wykonały ze swoimi wychowawcami. Podczas przemarszu uczniowie w geście solidarności  z osobami ze spektrum odpalili niebieskie race oraz rozrzucili  niebieski proszek holi, co dało im wiele radości i uśmiechu czyniąc ten przemarsz wyjątkowym przeżyciem.

Szkoła przeprowadziła akcję mającą na celu przybliżenie dzieciom, czym jest autyzm i jak wspierać autystyków.  Odbyły się także  pogadanki na temat autyzmu uwrażliwiające na potrzeby i trudności osób ze spektrum. Uczniowie dowiedzieli się,  jakie zachowania cechują osoby z autyzmem, jak można im pomagać oraz  jak ważne jest, aby chronić ich przed wykluczeniem społecznym.

Organizatorzy wydarzenia składają podziękowania  Policji Powiatowej w Opatowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe, Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, na czele z dyrektor – panią Elżbietą Charymską, Kołu Gospodyń Wiejskich w Ujeździe oraz wszystkim obecnym tego dnia rodzicom uczniów za przyłączenie się do akcji oraz wsparcie osób  w spektrum autyzmu.

Koordynatorem działań była Milena Kijanka we współpracy z Weroniką Wojnarowską, Małgorzatą Kapica-Szczekocką, Martą Orkisz i Agnieszką Glibowską.