W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe odbyła się kolejna część warsztatów przeprowadzonych w ramach zajęć z doradztwa zawodowego przez Katarzynę Janus we współpracy z psychologiem szkolnym Małgorzatą Kapica – Szczekocką dotyczących poznawania świata zawodów.

Tym razem uczniowie klasy VIII mieli szansę uczestniczyć w badaniu sprawności psychomotorycznej obejmującej pomiar czasów reakcji złożonej, ocenę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz badaniu procesów poznawczych takich jak koncentracja, podzielność oraz przerzutność uwagi. Wszystkie te badania i pomiary umożliwiły uczniom ocenienie własnych możliwości i predyspozycji do wykonywania zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej takich jak: kierowca zawodowy, kierowca pojazdów uprzywilejowanych i służbowych, instruktor i egzaminator nauki jazdy, operator maszyn i urządzeń, osoba wykonująca pracę na wysokości, operator dźwigu, koparki, wózków widłowych, ciężkich maszyn drogowych, kandydaci na strażników miejskich. Dla uczniów stojących przed wyborem szkoły ponadpodstawowej zajęcia stały się również inspiracją oraz tematem do rozważań dotyczących wyboru dalszej kariery zawodowej.

Młodzież chętnie, z zaangażowaniem i dużą ciekawością uczestniczyła w próbach i badaniach. Zarówno dla uczniów klas VII jak i VIII był to czas praktycznego poznawania  zawodów i własnych predyspozycji do ich wykonywania.