4 kwietnia 2024r., dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wzięli udział w happeningu zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wydarzenie to odbyło się  pod hasłem "RAZEM DLA AUTYZMU". Głównym założeniem marszu było podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat autyzmu.


W happeningu obok uczniów i nauczycieli udział wzięli:  Burmistrz  Miasta i Gminy Iwanisk pan Marek Staniek, który objął patronatem honorowym naszą akcję oraz pani Sekretarz Wiesława Słowik, którym serdecznie dziękujemy za udział, ogromne zaangażowanie i rozpowszechnianie tolerancji i szacunku. Całe przedsięwzięcie przybrało kolor niebieski, który jest znakiem jednoczenia się z osobami autystycznymi. W tym dniu nie zawiodła nas pogoda ducha jak i aura, która również nam dopisała, nawet niebo przybrało się w błękit.


Przygotowania zaczęliśmy od zrobienia gazetek, które zawisły na korytarzach szkolnych. Nasi uczniowie wykonali również plakaty ukazujące solidarność z osobami z autyzmem.


Kolejnym krokiem we współpracy z Fundacją Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku będzie zorganizowanie zajęć sportowych " NIEBIESKIE IGRZYSKA", które pokażą, że każdy – także dzieci i młodzież z autyzmem – może osiągnąć sportowy sukces na miarę swoich możliwości. Nauczyciele - specjaliści naszej szkoły przeprowadzą cykliczne warsztaty skierowane do uczniów w różnym wieku chcąc pokazać swoje wsparcie dla osób autystycznych i wspólnie budować świat przyjazny dla wszystkich. Zwieńczeniem  podjętych działań  w miesiącu kwietniu, który stał się Miesiącem Akceptacji Autyzmu będzie inscenizacja pod tytułem "Autyzm wprowadza zmysły w błąd" w wykonaniu uczniów klasy IV B.


Wszystkie podjęte działania będą miały na celu podniesienie świadomości naszych uczniów na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem.


Cała akcja powstała z inicjatywy pani Dyrektor Anny Michalskiej – Kapsiak, pani Wicedyrektor Jolanty Andzel i zespołu nauczycieli specjalistów w skład, którego wchodzą: pedagog szkolny pani Aneta Kargulewicz, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia uczniów pani Paulina Kita, pedagog specjalny pani Katarzyna Szymańska oraz psycholog pani Karolina Wojnarowska.


To wydarzenie pokazało, że w grupie siła i to, że społeczność szkolna potrafi się zintegrować i zjednoczyć.


Serdeczne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Opatowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach, którzy zadbali o bezpieczeństwo podczas marszu.