W gminie Iwaniska jest 27 sołectw. Sołectwo Wzory zasięgiem obejmuje aż cztery wsie. Sołectwo Tęcza, trzy wsie

Lp. Jednostka pomocnicza gminy Zasięg terytorialny Nazwisko i imię sołtysa
1 Sołectwo: Boduszów wieś: Boduszów Teresa Stępień
2 Sołectwo: Borków wieś:Borków Barbara Skotnicka
3 Sołectwo:Dziewiątle wieś: Dziewiątle Wioleta Wójcik
4 Sołectwo:Gryzikamień wieś: Gryzikamień Bogusław Dziedzic
5 Sołectwo:Garbowice wieś: Garbowice Waldemar Grześkiewicz
6 Sołectwo: Iwaniska wieś: Iwaniska Beata Piszczela
7 Sołectwo: Jastrzębska Wola wieś: Jastrzębska Wola Grażyna Piotrowicz
8 Sołectwo: Kamieniec wieś: Kamieniec Tadeusz Wójcik
9 Sołectwo: Kopiec wieś: Kopiec Janina Żabicka
10 Sołectwo: Kujawy wieś: Kujawy Jan Sabat
11 Sołectwo: Krępa wieś: Krępa Andrzej Mruk
12 Sołectwo: Łopatno wieś: Łopatno Andrzej Grzesik
13 Sołectwo: Marianów wieś: Marianów Stanisław Górczyński
14 Sołectwo: Mydłów wieś: Mydłów Józef Stachurski
15 Sołectwo: Nowa Łagowica wieś: Nowa Łagowica Jan Kargul
16 Sołectwo: Przepiórów wieś: Przepiórów Zbigniew Doleszek
17 Sołectwo: Radwan wieś: Radwan Jolanta Imiałkowska
18 Sołectwo: Skolankowska Wola wieś: Skolankowska Wola Eliza Strawa
19 Sołectwo: Stobiec wieś: Stobiec Jan Polański
20 Sołectwo: Stara Łagowica wieś: Stara Łagowica Elżbieta Łata
21 Sołectwo: Toporów wieś: Toporów Jadwiga Bajak
22 Sołectwo: Tęcza wsie: Tęcza, Planta, Sobiekurów Stanisław Pietrzyk
23 Sołectwo: Ujazd wsie: Ujazd, Haliszka Urszula Pasik
24 Sołectwo: Wojnowice wieś: Wojnowice Jolanta Kwiatek
25 Sołectwo: Wzory wsie: Wzory, Zielonka, Kamienna Góra, Podzaldów Ewelina Bień
26 Sołectwo: Wygiełzów wieś: Wygiełzów Dorota Dąbrowska
27 Sołectwo: Zaldów wieś: Zaldów Krzysztof Ścibisz