Turnieje rycerskie w zabytkowych ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe to już tradycja.

Przygoda z rycerzami na zamku Krzyżtopór w Ujeździe rozpoczęła się w 1997 roku. Wtedy zbrojni w ramach turnieju walczyli po raz pierwszy. Wtedy wzięły udział 3 chorągwie rycerskie: z Sandomierza, Lublina i Stalowej Woli, łącznie 64 rycerzy. Rok później w drugim  turnieju, rycerze zmagali się o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego. Pierwsza nagroda trafiła w ręce Ligi Baronów z Warszawy. W turnieju wzięły udział Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej, Lubelskiej z Ogrodzieńskiej, chorągiew z Mielca, Liga Baronów i Stowarzyszenie Rycerstwa „Zagończyk” z Warszawy, Bractwo Trynitarzy ze Staszowa oraz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Trzeci turniej rycerski o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego odbył w 1999 roku. Swoją obecnością zaszczycił rycerzy i widzów szwedzki ambasador Stefan Nomen (Szwedzi w 17 wieku zniszczyli zamek). W 2006 roku w czerwcu odbył się 10. Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Rycerski, w którym wzięło udział 20 bractw rycerskich z ca?ej Polski. Nowymi elementami turnieju w 2006 roku był średniowieczny obóz rycerski przy zamku, iluminacja świetlna bryły ruin oraz koncert muzyki szantowej i irlandzkiej pod nazwą „Noc Wagabundy”. Patronat honorowy nad wszystkimi turniejami obejmuje zawsze Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Podczas trwania każdego turnieju widzowie mogą oglądać: paradę wojsk, pokazy XVII wiecznej artylerii, pokazy szermierki, pokazy tańca dworskiego, barokowego, irlandzkiego i innych, pokazy musztry paradnej i bojowej, pojedynki rycerstwa, jazdy polskiej, kawalerii, husarii, pokazy sprawności bojowej wojsk zaciężnych, muszkieterów, pikinierów i halabardników, żywe szachy oraz szturm na zamek. Dodatkowo turniejom towarzyszy: jarmark rzemiosła, kuchnia staropolska, muzyka i tańce.