środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Marianowie
 

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Marianowie miało miejsce dnia 15.07.2018 r. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. o godz. 14:30 koncelebrowaną przez ks. proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Wacława Gieńca i wikariusza ks. Krzysztofa Religę. Po Mszy Św. Dokonano przecięcia wstęgi przez: Wójta Gminy Iwaniska Marka Stańka, Wicestarostę Powiatu Opatowskiego Gustawa Saramańskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniewa Wołcerza, Przewodniczącą Rady Powiatu Opatowskiego Marię Serwinowską, Przewodniczącą Rady Powiatu Opatowskiego Wiesławę Słowik, Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Ścibisza, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisława Górczyńskiego, Radnego Rady Gminy Krzysztofa Piotrowicza, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie Grzegorza Pietrzyka, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Iwaniskach Edmunda Szymańskiego, Sołtys Sołectwa Marianów Teresę Krawczyk, mieszkańców i dzieci.Mieszkańców oraz zaproszonych gości gorąco witał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Górczyński. Podziękował wszystkim zaproszonym gościom oraz mieszkańcom, którzy przyczynili się do powstania świetlicy, za ich trud i zaangażowanie. Słowa podziękowania również zostały skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu Opatowskiego Zbigniewa Wołcerza za sprzęt grający.

Głos zabrał także Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek: - Kieruję do Was, drodzy goście, słowa podziękowania za wkład włożony w realizację budowy świetlicy. Obiekt, przed którym właśnie tutaj stoimy, został wybudowany oraz zostały w nim przeprowadzone prace wykończeniowe. Zagospodarowany został również teren wokół świetlicy. Również będziemy dążyć do wyposażenia wszystkich świetlic, które zostały wybudowane na terenie gminy Iwaniska. To kolejna wybudowana, wykończona świetlica oddana na potrzeby mieszkańców. Mam nadzieję, że nowopowstała świetlica wypełniać będzie funkcję społeczno-kulturalną dla Waszego sołectwa. Będzie ona miejscem spotkań, integracji mieszkańców a także dzieci i młodzieży.

Następnie przeprowadzone zostały wspólne gry i zabawy z rodzicami, dziećmi i młodzieżą, które przeprowadziła Pani Sekretarz Gminy Iwaniska Wiesława Słowik oraz pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Swoją obecnością zaszczycili nas również Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, którzy omówili profilaktykę bezpieczeństwa podczas wakacji. Na koniec Wójt Gminy Iwaniska wręczył dzieciom nagrody za aktywny udział we wspólnych zabawach.

 
wstecz   dalej »