czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Uczniowie gimnazjum w Iwaniskach laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach systematycznie  biorą udział w licznych konkursach geograficznych odnosząc w nich wiele znaczących sukcesów .

Po raz kolejny wspaniałymi wynikami zakończył się udział gimnazjalistów naszej szkoły w XIX Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno- Środowiskowym Nasza Ziemia- środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro ”pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”. Do konkursu uczniów przygotowywała p. Elżbieta Madej.

Państwowy Instytut Geologiczny organizuje corocznie dla młodzieży szkolnej konkurs, który rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, jako konkurs plastyczny z zastosowaniem rozmaitych technik artystycznych, a także dla uczniów VII klas szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jako konkurs wiedzy geologicznej. W przypadku konkursu wiedzy, uczestnicy pisali pracę pisemną na jeden z trzech tematów: Karboński las  dzisiejszy problem; Nasze drzewo genealogiczne; Przygody karbońskiego Tarzana. Dominował „Karboński las – dzisiejszy problem”, w którym rozważano problem lepszego surowca energetycznego  .Finał regionalny XIX edycji konkursu geologiczno-środowiskowego  odbył się 23 maja 2018 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach, podczas którego na podstawie testów wiedzy geologicznej wyłoniono laureatów pierwszych miejsc spośród uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łączna ilość punktów uzyskanych z pracy i testu decydowała o zajętym miejscu lub wyróżnieniu. Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z pytaniami i wykazali się wiedzą wychodzącą znacznie poza ramy programu nauczania geografii w szkołach. W konkursie wiedzy teoretycznej w grupie obejmującej uczniów klas VII szkoły podstawowej i szkół gimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego i łódzkiego zwyciężyła i I miejsce zajęła Dominika Kołodziej , zaś wyróżnienia otrzymali : Krzysztof Zając, Aleksandra Gardynik, Natalia Nowak, Michał Charymski.

Osiągnięcie sukcesu było możliwe  dzięki systematycznej i wytężonej pracy uczniów i nauczyciela. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę geograficzną na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych zorganizowanych przez Dyrekcję PSP w Iwaniskach.

Laureatka pierwszego miejsca Dominika Kołodziej  w dniach  od 4 do  6 czerwca wraz z opiekunką Elżbietą Madej uczestniczyła w finale XIX edycji konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" w Oddziale Geologii Morza w Gdańsku-Oliwie. Udział w finałach połączony był z fundowaną laureatowi wycieczką. Pierwszy dzień przeznaczony został przede wszystkim na dojazd oraz wypoczynek przed turniejami. Późnym popołudniem uczestnicy mogli zwiedzić Oliwę z przewodnikiem. Główna część finałów rozpoczęła się drugiego dnia. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięli udział w testach wiedzy geologicznej. Ich zmaganiom przyglądali się nie tylko opiekunowie, ale również  przedstawiciele  świata nauki wyższych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego (fundatora indeksów) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (patrona konkursu), profesor Włodzimierz Mizerski oraz pracownicy Instytutu.

W turniejach wiedzy na poziomie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów  Dominika Kołodziej wykazała się dużym zasobem wiedzy i ostatecznie zajęła VI miejsce w finale ogólnopolskim. Podczas uroczystości wręczenia nagród laureaci otrzymali  dyplomy i nagrody, a opiekunowie – podziękowania za trud włożony w przygotowanie laureatów. Wszyscy bawili się dobrze, a udział w konkursie zasiał wśród uczestników ziarno zainteresowania zagadnieniami związanymi z historią i przyszłością naszej planety. Po zakończeniu części oficjalnej goście zaproszeni zostali na ciepły poczęstunek, podczas którego mogli wysłuchać wykładu o formach polodowcowych rejonu Kaszub, a następnie udali się na wycieczkę wzdłuż Klifu Orłowskiego, którą poprowadził Leszek Jurys. Finały zakończyły się wspólną kolacją przy ognisku.

Uśmiechnięte twarze uczniów, dumni nauczyciele i piękna, słoneczna pogoda – to ostatnie wspomnienia, które kojarzyć nam się będą z XIX Finałem Regionalnym Konkursu Geologicznego „Tajemnice karbońskich lasów”.

Składamy naszej laureatce Dominice Kołodziej jak również pozostałym uczestnikom konkursu gratulacje, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów. Nasza społeczność szkolna jest dumna z takich uczniów. Gratulujemy i podziwiamy!

 
wstecz   dalej »