czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Dzień regionalny

Kolejny już raz odbył się  Dzień Regionalny, któremu przyświecały  słowa Stefana Żeromskiego, piewcy Ziemi Świętokrzyskiej ,,Ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio. Bądź błogosławiona, stworzona dla nas, abyś wspierała dusz naszych słabość, abyś powiększyła uczuć małość, piękna, dobra, umiłowana karmicielko ziemio...”

 Obchody Dnia Regionalnego  otworzyła pani wicedyrektor Zdzisława Radzimowska witając zaproszonych gości, regionalistów, twórców i artystów ludowych a wśród nich: sekretarza Gminy Wiesławę Słowik, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Ścibisza, p. wicedyrektor Annę Michalską – Kapsiak, ks. dziekana Wacława Gieńca, p. dyrektor GZEAS Danutę Kargulewicz, radnego gminy Wiesława Kowalczyka, oraz   Genowefę Balicką, Zofię Domagałę,  Felicję Szczepańską, Telimenę Śpiewak.Na uroczystości nie zabrakło też rodziców wraz z przedstawicielami Rady Rodziców: p. Agatą Niedbałą i p. Beatą Piszczelą. Organizatorkami imprezy dla klas szóstych, siódmych szkoły podstawowej oraz  dla klas drugich i trzecich gimnazjalnych były: opiekunka Szkolnego Koła Regionalnego p. Elżbiety Madej oraz opiekunka zespołu Dworzanie p. Elżbieta Dziama.

Program tegorocznego Dnia Regionalnego okazał się bardzo bogaty.

 Tego dnia nie odbywały się klasyczne zajęcia lekcyjne. Szkolna impreza miała charakter edukacyjnej zabawy, do której uczniowie przygotowali się pod opieką swoich wychowawców jak też przy dużym zaangażowaniu rodziców .Uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie specjalnie na tę okazję przygotowali stoiska i wystawy wytworów rękodzieła twórców ludowych, wyposażenia izby wiejskiej oraz prace plastyczne.

Impreza ta, poświęcona świętokrzyskiej kulturze ludowej stała się wspaniałą okazją do ukazania piękna ziemi rodzinnej, pogłębiania wiedzy na temat jej dziedzictwa kulturowego i historycznego , jej zabytków, obyczajów, tradycji, stroju, języka .

W atmosferę kultury ludowej wprowadziła zebranych młodzież oraz zespół ,, Dworzanie”, którzy na początku programu zaprezentowali program artystyczny. Zebrana publiczność mogła podziwiać barwne widowisko, na które składała się regionalna poezja, świętokrzyskie przyśpiewki i tańce ludowe.

W dalszej części dnia rozpoczęły się  rywalizacje konkursowe poszczególnych klas. Uczniowie mieli do wykonania 5 zadań: zaprezentowanie przyśpiewki  i tańca ludowego, zaprezentowanie krótkiej inscenizacji regionalnego obyczaju związanego z tradycjami świątecznymi i życia codziennego, przygotowanie stoiska i wystawy wytworów rękodzieła artystów ludowych, wyposażenia izby wiejskiej a także przygotowanie pracy plastycznej „Odkrywamy piękno Krainy Świętokrzyskiej”. Komisja konkursowa oceniała również wiedzę uczniów o Regionie Świętokrzyskim. Drużyny poszczególnych klas odpowiadały na losowo wybrane pytania, z zakresu wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej .

Szanowne jury wyłoniło zwycięzców obchodów Dnia Regionalnego:

 I miejsce przyznało klasie II B oraz IID – III D  z Mydłowa

II miejsce klasie VIA,

III miejsce klasie VI B

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i gorące brawa.

Uroczystość  zakończyła p.wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Iwaniskach  Zdzisława Radzimowska, składając serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu Dnia Regionalnego. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do zaproszonych gości za obecność na uroczystości, owocną współpracę i kultywowanie tradycji naszych przodków wśród młodzieży. Możemy powiedzieć, że była  to wspaniała lekcja patriotyzmu, miłości do małej ojczyzny oraz okazja do odkrywania na nowo jej piękna i kultywowania  tradycji naszych przodków.

 
wstecz   dalej »