czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Sprzęt ratowniczy dla strażaków z gminy Iwaniska

W budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach odbyło się spotkanie, w którym Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie kapitanem Sylwestrem Kochanowiczem przekazali jednostkom OSP z terenu gminy Iwaniska zakupiony sprzęt ratownictwa medycznego.

Wójt Gminy Iwaniska poinformował o udziale Gminy w ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, pozytywnym zaakceptowaniu wniosku oraz otrzymanych środkach finansowych, które umożliwiły dokonanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego i doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy.

- Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych są pierwszymi na miejscu wypadków i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości pomoże strażakom w ratowaniu poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia - powiedział Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek.

W ramach spotkania, poszczególne jednostki OSP otrzymały:

1.      OSP w Iwaniskach: Defibrylator ZOLL AED PLUS i plecak PSP R1 z deską i szynami

2.      OSP w Kamieńcu: Defibrylator ZOLL AED PLUS i plecak PSP R1 z deską i szynami

3.      OSP w Łopatnie: torbę ratowniczą PSP R1 z deską i szynami

4.      OSP w Ujeździe: torbę ratowniczą PSP R1 z deską i szynami.

Sprzęt ten pozyskany został w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa , niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). 
wstecz   dalej »