czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
WIDOWISKO RELIGIJNO  PATRIOTYCZNE W UJEŹDZIE

W niedzielę 29 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się widowisko religijno-patriotyczne dla społeczności lokalnej pod hasłem:  „Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży” upamiętniające jubileuszowy rok 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki oraz 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Andrzej Ścibisz, radny Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, radny Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Woźniak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin  Urbański, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz licznie przybyli  rodzice, dziadkowie i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Program przygotowany przez księdza Rafała Golonkę i nauczycielkę języka angielskiego Annę Gołyską przedstawiał postać świętego Stanisława Kostki, historię jego życia, zmagania duchowe  i wczesną śmierć. Uroczystość rozpoczął dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe cytując słowa księdza Cegłowskiego: „Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców… Miał swoją klasę, styl. Był silną osobowością. Umiał przeciwstawiać się naciskom grupy, być sobą, być wolnym…”.Widowisko wzbogacone zostało pięknymi pieśniami religijnymi oraz rekwizytami i strojami charakterystycznymi dla ówczesnej epoki. Inscenizacji przyświecały słowa świętego Stanisława Kostki: „Do wyższych rzeczy jestem powołany i dla nich pragnę żyć”. Młodzi aktorzy z wielkim przejęciem wczuli się w swoje role i wspaniale je odegrali. Na zakończenie zaśpiewali pieśń w wersji polsko – angielskiej. Występ okazał się niezwykłym przeżyciem religijnym oraz patriotycznym. Wzbudził przy tym ogromne emocje i zapadł w pamięci widowni, która nie szczędziła gromkich braw oraz pozytywnych komentarzy.

Po przedstawieniu wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek i przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Andrzej Ścibisz pogratulowali uczniom z Ujazdu umiejętności wokalno – aktorskich i wręczyli im słodkie upominki.

Na pamiątkę tego wydarzenia zaproszeni goście otrzymali od dyrektora szkoły pamiątkowe obrazki ze świętym Stanisławem Kostką.

 
wstecz   dalej »