poniedziałek, 17 grudzień 2018
 
 
Wyróżnienia wręczone

Dnia 27 lutego 2018 roku Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Zastępcą Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi Zdzisławą Radzimowską wręczyli wyróżnionym uczniom klasy III oddziału gimnazjum w Iwaniskach nagrody z tytułu osiągniętych sukcesów w nauce. Natalia Sławska uzyskała stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Stypendystka osiągnęła między innymi wysoką średnią z punktowanych przedmiotów i brała udział w licznych konkursach. Mateusz Zaroda natomiast zakwalifikował się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Wyróżnionym uczniom Wójt Gminy Iwaniska pogratulował laureatom i życzył dalszych sukcesów w nauce.

 
wstecz   dalej »