czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Budżet mocno inwestycyjny. Rozmowa z Markiem Stańkiem, wójtem gminy Iwaniska

Jaki jest tegoroczny budżet gminy Iwaniska?

Tegoroczny budżet został uchwalony pod koniec grudnia ubiegłego roku i jest mocno inwestycyjny. Planowane dochody to ponad 27,5 miliona złotych, wydatki zaplanowane na poziomie 27,4 miliona złotych. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki finansowe na inwestycje wieloletnie oraz te, które będą dofinansowane ze środków unijnych.  Będziemy realizować różne projekty w ramach programów regionalnych, na przykład projekt „Z wiarą w przyszłość” – zwiększenie dostępu do wysokiej klasy jakości edukacji przedszkolnej oraz podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”. W tym roku na ten projekt przeznaczymy prawie sto tysięcy złotych. Wspólnie z gminą Bogoria przystępujemy do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Zwiększenie dostępu i jakości e-usług publicznych na terenie gminy Iwaniska”, który pozwoli na wymianę wodomierzy u wszystkich użytkowników sieci z obu gmin. Nowe, elektroniczne liczniki pozwolą nie tylko komputerowo spisywać wodę ale także uzyskiwać informacje o awariach i spadkach ciśnienia wody. Na cel przeznaczymy 130 tysięcy złotych w ciągu 2 lat. Jesteśmy również po wstępnej ocenie projektu rewitalizacji Iwanisk. Mamy na ten cel zabezpieczone środki finansowe w tegorocznym budżecie i na kolejne cztery lata. Przymierzamy się także do projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Mydłów. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy 200 tysięcy złotych i na przyszły rok także 200 tysięcy złotych. Chcemy zagospodarować staw w Mydłowie oraz wybudować parking przy cmentarzu w tej miejscowości. To nie jedyny projekt dla Mydłowa. Planujemy zagospodarować teren miedzy szkołą i kościołem. W tym roku opracowujemy projekt. Zamierzamy pozyskać 500 tysięcy złotych na ten cel z PROW.

Czy w tym roku władze gminy będą inwestować w oświatę?

Tak, będziemy kontynuować inwestycje rozpoczęte w ubiegłym roku, przymierzamy się też do nowych projektów. Przy szkole w Mydłowie powstanie boisko wielofunkcyjne. Zakończenie inwestycji planujemy na początek czerwca. W tym roku przeznaczymy na tę inwestycję 120 tysięcy złotych. Jednocześnie przymierzamy się do modernizacji  budynku szkoły w Mydłowie oraz budowy sali gimnastycznej. W tym roku zamierzamy przygotować projekt, który pozwoli nam ubiegać się o środki unijne. Składamy też wniosek o dofinansowanie sali komputerowej w szkole w Mydłowie dofinansowanych  z programu EFS. Rozpoczyna się także rozbudowa szkoły w Woli Jastrzębskiej. Na ten rok mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie. Budynek w Woli Jastrzębskiej powiększy się o cztery sale dydaktyczne oraz niewielką salę gimnastyczną. Dobudowane zostaną również pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. Na rozbudowę szkoły w Ujeździe przeznaczymy w tym roku 232 tysiące złotych. Docelowo dobudujemy cztery klasy lekcyjne. Trwa również realizacja projektu modernizacji budynku szkoły w Iwaniskach.

 Na jakim etapie jest realizacja projektu adaptacji budynku po byłej szkole w Krępie?

Na ten cel mamy w tym roku zabezpieczone w budżecie około 600 tysięcy złotych. Wkrótce ruszy przetarg na wykonawcę. Podpisaliśmy umowę  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”. Gmina Iwaniska otrzyma około trzy miliony złotych. Budowa mieszkań socjalnych to dla nas priorytet. Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest w naszej gminie duże. Dlatego, odpowiadając na te potrzeby mieszkańców naszej Gminy w Krępie powstanie 20 mieszkań, 14 mieszkań dwupokojowych, 4 jednopokojowe i dwa mieszkania trzypokojowe. Wokół budynku powstanie cała towarzysząca infrastruktura z placem zabaw dla dzieci i miejscami parkingowymi. 

Kolejną potężną inwestycją jest budowa Domu Pomocy Społecznej. Na jakim jest etapie?

Tak, w drugiej połowie ubiegłego roku rozpoczęliśmy budowę Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów. To również nasza odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne mieszkańców . Na ten rok mamy zabezpieczone w budżecie 400 tysięcy złotych, w kolejnych latach przeznaczane będą kolejne kwoty. Realizujemy tę inwestycję ze środków własnych.

Kontynuujecie budowę świetlic wiejskich.

Trwają prace wykończeniowe w budynkach świetlic  w miejscowościach Kujawy i  Marianów. W 2017 roku rozpoczęliśmy obie inwestycje, w tym roku do końca marca mają być zakończone. Zabezpieczyliśmy w budżecie 150 tysięcy złotych na oddanie obydwu budynków do użytku. W marcu kończymy również przebudowę świetlicy wiejskiej w Przepiórowie, natomiast w czerwcu oddamy do użytku świetlicę w Radwanie. Wiosną ogłaszamy przetarg na budowę targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami przynależną infrastrukturą techniczną . Mamy podpisaną już umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu. Zakończenie budowy targowiska planujemy w roku 2020.

Dobiega końca termomodernizacja prowadzona w budynkach publicznych na terenie gminy Iwaniska. Które budynki zostały objęte tą modernizacją?

Przeprowadziliśmy termomodernizację trzech budynków, w tym szkoły w Wygiełzowie, dawnego ośrodka zdrowia w  Iwaniskach oraz budynku  remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boduszowie. Do końca marca zostaną zakończone prace termomodernizacyjne, w tym roku przeznaczymy na ten cel 240 tysięcy złotych.

Czy przy tak dużej liczbie zadań, gmina będzie inwestować w drogi w 2018 roku?

Oczywiście, na przebudowę dróg gminnych przeznaczymy w tym roku  980 tysięcy złotych. Ta kwota da możliwość wykonania kilkunastu kilometrów dróg. Dla poprawy bezpieczeństwa będziemy również modernizować oświetlenie uliczne w poszczególnych miejscowościach. Będzie to oświetlenie ledoweo wartości 220 tysięcy złotych. Czekamy też na program budowy kanalizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Objęte nim zostaną następujące miejscowości:

1) Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd i Iwaniska, ul. Staszowska.

Na terenie gminy Iwaniska znajduje się cenny zabytek. Czy na zamku Krzyżtopór będą w tym roku realizowane projekty, które uatrakcyjnią ten obiekt?

Będziemy ubiegali się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich”.

Dziękuję za rozmowę

 
wstecz   dalej »