niedziela, 17 luty 2019
 
 
Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP

W dniu 5 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach odbyło się posiedzenie  Zarządu Gminnego ZOSP RP w Iwaniskach. W spotkaniu tym uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie kpt. mgr inż. Sylwester Kochanowicz, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Iwaniskach Adam Sajda, Komendant Gminny Waldemar Pietrzyk oraz przedstawiciele ośmiu jednostek OSP z terenu gminy Iwaniska.

Główną tematyką posiedzenia było podsumowanie roku 2017 w zakresie funkcjonowania jednostek OSP z  terenu gminy Iwaniska, a także omówienie bieżących spraw, ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych,które odbędą się w 2018 roku. Dalszym tematem posiedzenia było pozyskiwanie środków na zakup sprzętuoraz remonty budynków straży, a także omówiona została organizacja imprez sportowo-pożarniczych przypadających na obecny rok.

Wójt Gminy Iwaniska przedstawił budżet dla jednostek OSP w bieżącym roku. Zapewnił również, żebędzie starał się pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne, których celem będzie usprawnienie funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie gminy Iwaniska.

 
wstecz   dalej »