piątek, 24 maj 2019
 
 
Zakup oryginalnych strojów ludowych dla zespołu pieśni i tańca z Koła Gospodyń Wiejskich w Mydłowie

Gmina Iwaniska pozyskała środki na realizację projektu „Zakup oryginalnych strojów ludowych dla zespołu pieśni i tańca z Koła Gospodyń Wiejskich w Mydłowie” w ramach konkursu „Odnowa wsi Świętokrzyskiej 2017”. Zostało zakupionych 12 kompletów oryginalnych strojów ludowych damskich typu świętokrzyskiego dla zespołu pieśni i tańca reaktywowanego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Mydłowie.

Utworzenie zespołu śpiewaczego było niezbędnym czynnikiem do promowania nie tylko gminy, ale i regionu świętokrzyskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych, których funkcjonowanie oparte będzie na wiedzy dotyczącej regionalnej tradycji i folkloru ludowego.

Region może się poszczycić niezwykłym folkloryzmem zasługującym na przypomnienie i upowszechnienie, a także dla odtworzenia dawnej świetności zwyczajowej i obyczajowej.

Zespół w nowych strojach mogli już  podziwiać najmłodsi uczniowie ze szkół w Gminie Iwaniska. Współpraca z okolicznymi szkołami w zakresie przeprowadzania prelekcji historyczno-regionalnych ma na celu wypełnić lukę w wiedzy o tradycji i kulturze ludowej

Projekt „Zakup oryginalnych strojów ludowych dla zespołu pieśni i tańca z Koła Gospodyń Wiejskich w Mydłowie” realizowany jest w ramach konkursu„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017”dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Gminy Iwaniska.

 

 
wstecz   dalej »