środa, 24 kwiecień 2019
 
 
Nowopowstały plac wypoczynkowy dla mieszkańców wsi Radwan otwarty !
W niedzielę, 29.10.2017r., miało miejsce oficjalne otwarcie placu rekreacyjnego, który został utworzony na terenie miejscowości Radwan. To nowa przestrzeń, gdzie dzieci i mieszkańcy wsi mogą aktywnie spędzać swój czas.

Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska Andrzej Ścibisz, Sołtys Wsi Zofia Kowalska, oraz zgromadzeni mieszkańcy.

Przewodniczący Rady Gminy wraz z Panią Sołtys podziękowali panu Wójtowi Markowi Stańkowi za realizację tego zadania, które poprawiło warunki nowozagospodarowanego miejsca w zakresie wyposażenia, a jednocześnie uczyniło to miejsce  bardziej atrakcyjne i przyjazne mieszkańcom.

Nowopowstały plac to projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej zrealizowany przez gminę Iwaniska w ramach budżetu własnego. Prace obejmowały oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu wraz z montażem elementów małej architektury, tzn. ławeczkami, stołem, elementem siłowni zewnętrznej typu „biegacz”, altaną wypoczynkową, koszami na śmieci, itp. Pan Wójt Marek Staniek wyraził ogromne zadowolenie z powstałego miejsca rekreacyjnego. Wykonawcom inwestycji był  Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias.
 
wstecz   dalej »