czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
W krainie legend

Już po raz czternasty 25 maja br. w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Filia w Wygiełzowie odbył się międzyszkolny konkurs czytelniczy. Hasło tegorocznej edycji brzmiało - „W krainie legend Ziemi Opatowskiej i Sandomierskiej”. Uczestnicy konkursu wykazali się m.in. znajomością legend o: powstaniu Opatowa i opatowskich podziemi, kościele w Bidzinach, źródełku błogosławionego Wincentego Kadłubka w Karwowie, baszcie w Tudorowie, dzielnej Zofce z Sandomierza czy śpiących Tatarach w lochach zamku w Baranowie. W części plastycznej zostały zaprezentowane plakaty i makiety, przedstawiające wybrane legendarne miejsca i postacie.

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach: pierwszej (klasy II – III) i drugiej (klasy IV – VI). Pierwsze miejsce w kategorii pierwszej zdobyła dwuosobowa drużyna z Ujazdu, drugie z Mydłowa, zaś trzecie z Iwanisk. Wyróżnienie  otrzymali uczniowie z Wygiełzowa.

W kategorii drugiej najlepszy okazał się zespół z Wygiełzowa. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Iwanisk, a trzecie z Jastrzębskiej Woli. Wyróżnienie otrzymały drużyny z Iwanisk i Mydłowa.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Magdalena Pietrzyk – dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, ksiądz dziekan Wacław Gieniec oraz Elżbieta Charymska – bibliotekarka.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz biblioteka w Iwaniskach. Nagrody rzeczowe w postaci książek oraz przyborów szkolnych ufundowali i wręczyli uczestnikom patronowie oraz dyrektor Zespołu Szkół w Iwaniskach Wacław Słowik.

Organizatorami imprezy były: wicedyrektor Beata Sadaj oraz nauczycielki wygiełzowskiej szkoły  - Iwona Dudek – Forc i Jolanta Maciąg.

Wspaniała dekoracja nawiązywała do tematyki legend. Można było obejrzeć rysunki przedstawiające m.in. zamek w Baranowie czy sandomierski Rynek. 

 
wstecz   dalej »