wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Mały mistrz ortografii

25 kwietnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Mały Mistrz Ortografii” pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska. Wzięło w nim udział 19 uczniów z klas II i III ze szkół podstawowych z terenu gminy Iwaniska. Konkurs ma na celu promowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego oraz doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej. Zanim uczniowie mogli się zmierzyć z kolegami z innych szkół, musieli pozytywnie przejść etap szkolny, podczas którego wyłoniono dwóch uczniów, którzy reprezentowali swój poziom klas na etapie gminnym.

Uczestnicy konkursu napisali test ortograficzno – gramatyczny i wykazali się znajomością reguł ortograficznych. Prace konkursowe były sprawdzane i oceniane przez komisję konkursową, w składzie: p. A. Adamczak, p. D.Świderska, p. D. Juda, p. M. Jurkowska.

 Głównym sponsorem, fundatorem nagród w konkursie był Wójt Gminy Iwaniska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Wydawnictwo Mac.

MISTRZAMI ORTOGRAFII zostali:

Klasa II

1 miejsce - Wiktoria Chmielowiec - Filia Mydłów

2 miejsce - Bartłomiej Rusak - PSP Iwaniska

3 miejsce - Filip Papaj - PSP Iwaniska

Klasa III

1 miejsce - Martyna Olszańska - PSP Iwaniska

2 miejsce - Nikola Kargulewicz - PSP Iwaniska

2 miejsce - Wiktor Lenart - PSP Iwaniska

3 miejsce - Szymon Osiadły - Filia Mydłów

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Koordynatorzy konkursu – S.Bienięnda, E.Zapart  serdecznie dziękują Wójtowi Gminy Markowi Stańkowi za ufundowanie nagród oraz dyrekcji Zespołu Publicznych Szkół p. W.Słowikowi i p. Annie Michalskiej – Kapsiak za pomoc w organizacji konkursu.

 
wstecz   dalej »