piątek, 24 maj 2019
 
 
Rozmowa z Markiem Stańkiem, wójtem gminy Iwaniska

Stawiamy na oświatę

- Jakie zmiany w związku z reformą edukacji czekają w najbliższym czasie mieszkańców gminy Iwaniska?

Marek Staniek: W związku z reformą edukacji polegającą na wygaszaniu gimnazjów rada gminy podjęła uchwałę o utworzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych. Zgodnie z uchwałą utworzone zostaną ośmioklasowe szkoły podstawowe w Mydłowie, w Ujeździe, w Iwaniskach, Wygiełzowie, Jastrzębskiej Woli.

- Oznacza to, że sieć szkół w gminie Iwaniska nie ulegnie zmianie. Nie wszystkie jednak budynki szkół przystosowane są do nauki ośmioklasowej szkoły podstawowej. W jaki sposób władze gminy zamierzają poradzić sobie z tym problemem?

M.S.: Na sesji Rady Gminy Iwaniska przekazaliśmy środki finansowe na modernizację i rozbudowę szkół. W tym roku ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę budynku szkoły w Ujeździe. Planujemy dobudowę czterech sal lekcyjnych. W tym momencie uczniowie chodzą do szkoły na półtorej zmiany. Cztery dodatkowe klasy są w tej sytuacji niezbędne. Przy szkole w Ujeździe powstanie również boisko sportowe tartanowe. Planujemy także rozbudowę szkoły w Jastrzębskiej Woli. Budynek zostanie rozbudowany o trzy dodatkowe sale lekcyjne, salkę sportową i boisko. W budżecie gminy zabezpieczyliśmy na szkołę w Ujeździe ok. 700 tysięcy złotych, natomiast na budynek szkoły w Jastrzęskiej Woli ok. 600 tysięcy złotych. 

 - Czy to wszystkie zaplanowane na ten rok remonty w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Iwaniska?

M.S.: Budynek szkoły w Wygiełzowie zostanie docieplony, a  w dalszej kolejności wymieniona zostanie instalacja elektryczna oraz centralne ogrzewanie. Również budynek szkoły w Mydłowie będzie zmodernizowany. Mamy projekt na rozbudowę sali gimnastycznej. Jesienią tego roku na pewno będą zalane fundamenty, szykujemy też remont wewnątrz szkoły. Wymieniona zostanie kanalizacja, wyremontowane zostaną łazienki. 

 - Co stanie się z budynkiem gimnazjum w Iwaniskach?

M.S.: Budynek gimnazjum w Iwaniskach nadal będzie wykorzystany do celów oświatowych, będą się w nim klasy 6-8 szkoły podstawowej. Nie planujemy zmiany przeznaczenia.

 - Podsumowując rozmowę, w tym roku gmina Iwaniska będzie mocno inwestować w oświatę.

M.S.: Wprowadzana reforma wymusiła na nas dostosowanie szkół do obecnych potrzeb. Chcemy, żeby we wszystkich szkołach dzieci uczyły się dobrych warunkach, w odpowiednich standardach. Dlatego chcemy, żeby oprócz niezbędnej rozbudowy dwóch obiektów, poprawiła się też estetyka budynków, wzbogaciło wyposażenie. Wszystko po to, żeby uczniowie i nasze gminne społeczeństwo mogli tę reformę zaakceptować
 
wstecz   dalej »