czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Miliony na mieszkania socjalne. Również w gminie Iwaniska

Władze gminy Iwaniska podpisały pre-umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne”. Gmina Iwaniska otrzyma trzy miliony złotych. W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Staniek, wójt Gminy Iwaniska oraz Teresa Kaptur, skarbnik Urzędu Gminy. - Budowa mieszkań socjalnych to dla nas priorytet – zapowiada wójt Marek Staniek. – Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest w naszej gminie duże. Dlatego, odpowiadając na te potrzeby, złożyliśmy projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W Krępie powstanie 20 mieszkań, 14 mieszkań dwupokojowych, 4 jednopokojowe i dwa mieszkania trzypokojowe. Wokół budynku powstanie cala infrastruktura i placem zabaw dla dzieci i miejscami parkingowymi. 

Wniosek przygotowany przez gminę Iwaniska okazał się jednym z kilku, które, zdaniem specjalnej komisji oceniającej merytoryczną zawartość projektu, zasługiwały na dofinansowanie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wybrał projekty zakwalifikowane do wsparcia w ramach konkursu z działania „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”. Konkurs był dedykowany obszarom wiejskim.

W ramach konkursu można było zgłaszać projekty związane z przebudową, rozbudową lub modernizacją budynków, z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Zgodnie z regulaminem kwota pozostawiona do dyspozycji potencjalnych wnioskodawców wynosiła 23,3 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych.
Na konkurs wpłynęło 10 projektów, z których 6 ostatecznie przeszło ocenę formalną i merytoryczną oraz  uzyskało wymaganą liczbę punktów.

W ten sposób gmina Iwaniska pozyskała trzy miliony złotych na budowę mieszkań socjalnych.

Mieszkania socjalne z przynależną infrastrukturą w gminie Iwaniska powstaną w miejscowości Krępa. W tym celu wykorzystany zostanie budynek po byłej szkole w Krępie.

Budynek komunalny będzie obiektem składającym się z dwóch brył połączonych łącznikiem mieszczącym dwie kondygnacje nadziemne. W budynku przewidziano 20 mieszkań, w części południowej działki planowany jest plac zabaw.

- Są w naszej gminie rodziny które z niecierpliwością oczekują budowy mieszkań socjalnych – mówi wójt Marek Staniek. – Nie mają pieniędzy na budowę własnych domów, często to samotne matki wychowujące nieletnie dzieci. Takim osobom musimy pomóc, to nasz obowiązek. Dlatego wspólnie z radą gminy szukaliśmy możliwości pozyskania pieniędzy na budowę mieszkań socjalnych. Wiedzieliśmy, że musimy to zrobić jak najszybciej. Cieszę się, że nasz projekt został zakwalifikowany i otrzymał dofinansowanie. Dzięki temu już wkrótce będziemy mogli pomóc potrzebującym.

 
wstecz   dalej »