czwartek, 25 kwiecień 2019
 
 
Zapytanie

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR 2/ Z WIARĄ W PRZYSZŁOŚĆ/2017

1. Zamawiający:

Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach

realizujący projekt pod nazwą:

„Z wiarą w przyszłość”

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik + Planetarium dla 206 uczniów Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: między 10.05.2017 a 30.06.2017

4. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.

5. Inne istotne warunki zamówienia

 

1.      Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik + Planetarium – bilety wstępu dla 206 uczniów i 16 opiekunów

2.      Wynajem 4 autokarów w celu zorganizowania wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki Kopernik dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach. Autokary należy podstawić do: Iwanisk, Ujazdu, Mydłowa, Wygiełzowa i Jastrzębskiej Woli.

3.      Zapewnienie posiłku w formie obiadu dla 206 uczniów i 16 opiekunów Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia

 

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub

2. faxem: 158601204 lub

3. drogą pocztową na adres:

Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska.

Oferty należy składać do  15.03.2017 r., godz. 9.00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi nie później niż 7 dni od daty otrzymania ofert.

8. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

imię i nazwisko: Anna Michalska-Kapsiak

tel.: 158601204

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

imię i nazwisko: Marcin Urbański

tel.: 158601209

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

………………………………….

(data,podpis kierownika jednostki)

POBIERZ CAŁOŚĆ ZAPYTANIA W FORMIE PLIKU .DOC

 
wstecz   dalej »