poniedziałek, 21 styczeń 2019
 
 
Inwestycje drogowe w gminie Iwaniska

Ponad osiem kilometrów dróg gminnych w gminie Iwaniska otrzymało już nowy asfalt. W ubiegłym roku wykonanych został 15 kilometrów dróg asfaltowych, na rok przyszły władze gminy zapowiadają kolejne inwestycje drogowe.


W pierwszym półroczu 2016 roku na terenie gminy Iwaniska wykonanych zostało kilkanaście koniecznych inwestycji drogowych. Wśród realizowanych inwestycji znalazły się:

- Przebudowy dróg gminnych: w Iwaniskach ul. Lipowa, ul. Staszowska, ul. Słodowa. Wygiełzów - szkoła, Wygiełzów przez wieś, Mydłowiec osiedle, Mydłów – Mydłów kolonia. 

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Wygiełzów. Przeprowadzona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stara Łagowica przez wieś.

Przebudowane zostały drogi wewnętrzne: Iwaniska –Zastawie, Kujawy – Kamieniec, Jastrzębska Wola przez wieś, Kamieniec Kolonie – Borków.

Przebudowane zostały również drogi gminne: Planta- Kabza -Ujazd, Radwan -Radwanówek, Jastrzębska Wola – Michałów, Krępa- Mydłowiec, Dziewiątle – Łagowica Nowa, Marianów – Wygiełzów – Brzeziny,

Opracowana została również dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Gryzikamień przez wieś, Mydłów przez wieś.

Budowane są również chodniki przy drodze wojewódzkiej 757, w miejscowości Gryzikamień, Iwaniska ulica Staszowska do miejscowości Kamienna Góra oraz na ulicy Opatowskiej. Budowany jest również chodnik przy drodze wojewódzkiej 757 Wygiełzów strona prawa i strona lewa,

W programie inwestycyjnym znalazły się także przebudowy dróg gminnych: Iwaniska - Zastawie, Kamieniec przez wieś, Jastrzębska Wola przez wieś, Jastrzebska Wola – Michałów, przebudowa drogi gminnej Krępa – Mydłowiec, przebudowa drogi gminnej Dziewiatle - Łagowica Nowa, Marianów, Wygiełzów – Brzeziny.

 
wstecz   dalej »