poniedziałek, 21 styczeń 2019
 
 
Wszystkie dzieci w wieku 3  5 lat zapraszamy do przedszkola!

Umowa na dofinansowanie projektu ”Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki”  w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 podpisana! Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017 wszechstronnego rozwoju dzieciom w wieku 3 – 5 lat z gminy Iwaniska w zakresie edukacji przedszkolnej i wzbogacenia jej oferty poprzez utworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz wydłużenie czasu pracy i realizację dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka.
Wyznaczony cel zostanie osiągnięty poprzez:
- stworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w miejscowościach: Ujazd, Jastrzębska Wola, Wygiełzów;
- wygenerowanie dodatkowych miejsc w przedszkolach w Iwaniskach i Mydłowie;
- wydłużenie czasu pracy wszystkich oddziałów przedszkolnych działających w ZPS w Iwaniskach;
- zapewnienie lepszego startu dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez organizację dodatkowych zajęć (rytmicznych, gimnastyki korekcyjnej, plastycznych, informatyki, matematyczno – przyrodniczych) wspomagających rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci;
- stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieciom z niepełnosprawnościami i innymi deficytami poprzez organizację zajęć z psychologiem, pedagogiem i logopedą;
- wyposażenie oddziałów przedszkolnych.

Kwota dofinansowania wyniesie 841171,15 zł.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Iwaniska w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach  (ul. Opatowska 26, 27 – 570 Iwaniska) wraz z filiami od dnia 01.09.2016 do dnia 30.06.2017r.

Więcej informacji o przedszkolu można uzyskać we wszystkich placówkach szkolnych.

Zapraszamy!
 
wstecz   dalej »