niedziela, 17 luty 2019
 
 
ankieta

Ankietyzacja mieszkańców
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Iwaniska
 

Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że w dniach 20-21 lipca 2016 r. na terenie Gminy Iwaniska odbędzie się ankietyzacja w ramach tworzonego
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska.

W tym dniu pracownicy z firmy GreenLynx przeprowadzą ankietyzację mieszkańców na terenie gminy odwiedzając wybrane
obiekty mieszkalne. Podczas wypełniania ankiety będzie można uzyskać informacje na temat:

1.    Tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz korzyściach, jakie niesie jego realizacja,
2.     Wypełnić ankietę i uzyskać pomoc w jej wypełnieniu,
3.    Zgłosić swoje sugestie na temat poprawy stanu powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej.
Informację potrzebne do wypełniania ankiety obejmują:
•    źródło ciepła, jakie Państwo stosujecie (piec kaflowy, kotłownia itp.) i jego stan techniczny,
•    zużycie energii elektrycznej, gazu, węgla, drewna itd. w skali całego roku (prosimy o wcześniejsze przygotowanie
tej informacji),
•    wykonane lub planowane termomodernizacje,
•    wykonane lub planowane inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE);
Uzyskane informacje posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych i nie są żadnym wiążącym zobowiązaniem.

Tylko dzięki pozyskanym od mieszkańców informacjom, możliwe będzie rzetelne opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej,
który daje możliwość uzyskania  przez Gminę Iwaniska wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:
- wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),
-  zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.),
- termomodernizacje budynków,
- zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej
Bardzo prosimy o pomoc ankieterom w postaci wypełniania ankiet a co jest niezbędne przy tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami:
Wykonawcy – GreenLynx – Paweł Krząstek tel. 531 777 891
Urzędu Gminy - Anna Lenart

WYPEŁNIJ ANKIETĘ INTERNETOWO:
https://goo.gl/OIHJ0G
 
wstecz   dalej »