wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Super Gmina Roku  nagroda dla gminy Iwaniska

Nagrodę Super Gmina Roku 2015/2016 otrzymała gmina Iwaniska w XII Plebiscycie „Euro- Gmina” województwa świętokrzyskiego. Od dwunastu lat nagrody w plebiscycie trafiają do samorządów i ich włodarzy, którzy swoimi inicjatywami oraz osiągnięciami wyróżniają się na tle innych.

Gmina Iwaniska nagrodzona została za inwestycje prowadzone na tym terenie, inicjatywy lokalne oraz dobre zarządzanie. Na uroczystym rozdaniu nagród obecni byli: wójt Marek Staniek, przewodniczący rady gminy Andrzej Ścibisz, wiceprzewodniczący rady gminy Stanisław Górczyński, wiceprzewodniczący rady gminy Wiesław Kowalczyk, sekretarz gminy Wiesława Słowik.

Gmina Iwaniska jest typową gminą o dominującej roli rolnictwa, ma bardzo ciekawą i urozmaiconą rzeźbę terenu z dużymi kompleksami leśnymi i licznymi pomnikami przyrody. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 10 489 ha. Czyste środowisko oraz znaczne kompleksy lasów, ciekawe obszary przyrodnicze, duża atrakcyjność krajobrazowa obszaru o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, liczne wspaniałe punkty widokowe stwarzają  korzystne warunki do rozwoju funkcji turystyczno – wypoczynkowej oraz do rozwoju agroturystyki.

W roku 2015/2016 inwestycje, które są realizowane:

Zadania w zakresie drogownictwa:

Drogi o nawierzchni bitumicznej – 8,5 km

Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 7,2 km

Wydatki finansowe na w/w drogi 2 miliony 112 tysięcy złotych.

Planowane inwestycje na lata 2015 – 2020:

1.      Instytucja Kultury zamek Krzyżtopór złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt zakładający realizację interaktywnego muzeum multimedialnego o historii zamku Krzyżtopór oraz rodu Ossolińskich oraz dwumilionowej inwestycji która będzie stanowiła zakup wyposażenia obecnej sali muzealnej w multimedia. Zostaną m.in. odrestaurowane i udostępnione zwiedzającym przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku.

2.      Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów 2015 – 2020 . budynek piętrowy z następującymi pomieszczeniami: sala konsumpcyjna, kuchnia, zaplecze kuchenne, kuchnia pomocnicza, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne, zaplecze magazynowe, kotłownia gazowa, 25 pokoi dwuosobowych z łazienkami, pokój gościnny, kaplica, gabinet lekarski, gabinet terapii i rehabilitacji, biuro, recepcja.

3.      Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne 2015 – 2020. Przewiduje się około 20 mieszkań.

4.       Termomodernizacja budynku biurowego urzędu gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową 2016.

5.      Budowa wiaty garażowej na oczyszczalni w Iwaniskach – 2016

6.      Rewitalizacja miejscowości Iwaniska – etap III – 2015 -2019

7.      Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska 2015-2020

8.      Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, Zaldów, Kamienna Góra – 2016 -2021

9.      Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiorów oraz oczyszczalni ścieków 2018 -2021

10.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygiełzów, Gryzikamień, Marianów, Kamienna Góra, Zagrody, oraz oczyszczalni ścieków 2019 -2022

11.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mydłów oraz oczyszczalni ścieków -2019 -2021

12.    Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach 2019 -2022

13.    Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów 2016-2017

14.    Zagospodarowanie terenu boisk Ujazd, Iwaniska, Mydłów 2016-2017

15.    Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym wraz z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska 2016-2018

- Cieszymy się, że rozwój naszej gminy jest dostrzegany nie tylko przez mieszkańców ale także przez osoby oraz instytucje spoza – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Te zmiany, które zachodzą w gminie to efekt ciężkiej pracy całego zespołu ludzi. Gmina Iwaniska ma to szczęście, że wybiera reprezentantów, czyli radnych gminy, którzy są świadomi potrzeby zmian i wiedzą jaki kierunek rozwoju gminy będzie dobry dla jej mieszkańców.

 
wstecz   dalej »