poniedziałek, 17 grudzień 2018
 
 
Realizujemy projekt Kapitalny Start

W Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach realizowany jest projekt pn. „Kapitalny start” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu edukacyjnego 80 dzieci z klas IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach przez zorganizowanie dodatkowych zajęć matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języka angielskiego.

W ramach realizowanych zajęć utworzone zostały po dwie grupy – w zależności od swoich predyspozycji i zainteresowań uczniowie mogą wyrównywać braki, uzupełniać swoje wiadomości i umiejętności jak również pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania. Uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach dodatkowych – jest to ciekawa i pożyteczna forma spędzania czasu wolnego.

Wszyscy uczestnicy zajęć w ramach Projektu otrzymali potrzebne przybory i materiały: zeszyty, zeszyty ćwiczeń, długopisy, ołówki, przybory matematyczne, pendrive’y. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe otrzymują także poczęstunek.

Aby uatrakcyjnić zajęcia został zakupiony zestaw interaktywny, aparat fotograficzny oraz wiele pomocy dydaktycznych, które będą służyć wszystkim uczniom szkoły.

Dla uczestników Projektu zostaną zorganizowane dwie wycieczki autokarowe, a w czasie wakacji półkolonie.

 

Okres realizacji Projektu 01.08.2012 r. – 31.07.2013 r.

 
wstecz   dalej »