piątek, 24 maj 2019
 
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Spis będzie przeprowadzony na terenie Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 roku o godzinie 24.00.


Kto będzie spisywany?

 

- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami.

- osoby niemające miejsca zamieszkania

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.


Cele spisu

 

- zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz sytuacji demograficznej – poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju.

- poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych.

- zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin (ich wielkości i składzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych.

- uzyskanie informacji społeczno – ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności.

- zbadanie zjawiska migracji ludności

- zebranie informacji niezbędnych do porównań miedzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ


Tematyka spisu

 

W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących tematów badawczych:

- stan i charakterystyka demograficzna ludnosci

- edukacja

- aktywność ekonomiczna osób

- dojazdy do pracy

- źródła utrzymania osób

- niepełnosprawność

- obywatelstwo

- migracje wewnętrzne

- migracje zagraniczne

- narodowość i język

- wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego)

- gospodarstwa domowe i rodziny

- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Metody spisu

 

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:

- pobranie danych z systemów informacyjnych

- samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku.

- wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.

- wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.


Pamiętaj!

 

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011.

Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony. Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych w GUS.

Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia 2011 roku zostanie uruchomiona infolinia, której numer będzie dostępny na stronie internetowej GUS oraz w wojewódzkich i gminnych biurach spisowych i pomogą w przypadku problemów z zalogowaniem do formularza spisowego. Informacje o NSP 2011 można uzyskać również w biurach spisowych zlokalizowanych w Urzędach Statystycznych i Urzędach Gmin, na stronach www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl oraz pod adresem Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
wstecz