sobota, 25 styczeń 2020
 
 
W gminie Iwaniska zawyj? syreny w 75. rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego


Upami?tnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Stosownie do pisma Wojewody ?wi?tokrzyskiego Znak: BiZK.I.642.29.2019  z dnia 01.07.2019 r. oraz Zarz?dzenia Nr 84 / 2019 Wojewody ?wi?tokrzyskiego z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludno?ci oraz dla upami?tnienia obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 na terenie gminy zostan? uruchomione syreny alarmowe.

W??czenie syren alarmowych b?dzie jednocze?nie treningiem systemu wykrywania i alarmowania zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania ska?e? i powiadamiania o ich wyst?pieniu oraz w?a?ciwo?ci organów w tych sprawach ( Dz.U.2013 poz. 96).


 
wstecz   dalej »