czwartek, 18 lipiec 2019
 
 
Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie

19 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Na tą wyjątkową uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości. Oprócz licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli, oraz uczniów szkoła gościła wójta gminy Iwaniska - Pana Marka Stańka, przewodniczącą  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Zofię  Kokosę, proboszcza parafii WNMP w Mydłowie -  ks. Tomasza Kwaśnika, przewodniczącego  rady gminy -  Wiesława  Kowalczyka, wiceprzewodniczącego  rady gminy -  Cezarego  Miśkiewicza, oraz przewodniczącą Rady Szkoły -  Panią Dorotę Miśkiewicz  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz.10:00 , po której wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, oraz zaproszeni goście udali się do szkoły.  W tym roku szkolnym 14 uczniów zostało wyróżnionych za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie, zaś 10 wychowanków  uzyskało bardzo wysoką średnią ocen i otrzymało świadectwo  z wyróżnieniem. Wszyscy  uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez wójta gminy Iwaniska -  Pana Marka Stańka. Dużo dzieci otrzymało dodatkowo nagrody za udział w akcji „ Misiek Zdzisiek Zbiera nakrętki’’, a także zbiórkę baterii i oszczędzanie w SKO. Uroczystość uświetnił program artystyczny wykonany przez uczniów klasy VII, którzy w ten sposób pożegnali klasę VIII. Uczniowie klasy VIII na zakończenie zatańczyli poloneza. Następnie pani dyrektor Grażyna Krakowiak,  oraz pan wójt  podziękowali uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę, oraz  zaangażowanie w życie szkoły, jak również  życzyli pięknych wakacji. Pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowania wójtowi i radzie gminy za całoroczne wsparcie finansowe szkoły.  Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie przedstawienia były: Magdalena Chruściel i Agata Job – Wiktor. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas , by z rąk wychowawców odebrać świadectwa szkolne. Anna Majsak

 
wstecz   dalej »