środa, 21 sierpień 2019
 
 
Wielki turniej w ruinach zamku Krzy?topór w Uje?dzie

Rada Gminy Iwaniska, Wójt Gminy Iwaniska, Stowarzyszenie Przyjació? Zamku Krzy?topór oraz Instytucja Kultury Zamek Krzy?topór zapraszaj? na XIV Mi?dzynarodowy Turniej Rycerski o Szabl? Krzysztofa Baldwina Ossoli?skiego w Uje?dzie.

???óVICTORIA K?USZY?SKA, Widowisko z okazji 400 rocznicy bitwy pod K?uszynem, PROGRAM XIV MI?DZYNARODOWEGO TURNIEJU O Szabl? Krzysztofa Baldwina Ossoli?skiego w Uje?dzie w dniach  29-30 maja 2010 Pod Patronatem Marsza?ka Województwa ?wi?tokrzyskiego, Wojewody ?wi?tokrzyskiego, Starosty Opatowskiego i Wójta Gminy Iwaniska, Organizatorzy: Chor?giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, Kadeska Art, ABMprojekt, Wykonawcy: Chor?giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, Bractwo Rycerskie Miasta Nowa D?ba, Zespó? Szermierki Historycznej „Cohors” Presov, S?owacja, Sandomierski O?rodek Kawaleryjski, Bractwo Rycerskie Zamku w Szyd?owie, Regiment Króla Jegomo?ci, Regiment Kozacki, Teatr Ognia, Zespó? Ta?ca Egzotycznego „Ardens” S?owacja. PROGRAM :

???óSOBOTA, 29 maja

15.00 – uroczysty wjazd wojsk pospolitego ruszenia Ziemi Sandomierskiej, powracaj?cego z bitwy pod K?uszynem, powitanie Hetmana Stanis?awa ?ó?kiewskiego, mowa hetma?ska, salut artylerii na cze?? zwyci?zców bitwy

15.30 – uroczyste rozpocz?cie turnieju

16.00 – bal dworski

·          pokazy musztry paradnej i bojowej wojsk zaci??nych autoramentu narodowego i cudzoziemskiego

·          gonitwy kawaleryjskie (husarii, pancernych, lisowszczyków)

·          Lud Ognisty – pokazy falkonetów z XVII w

·          szermierka na bro? bia??

·          turniej ?uczniczy i kusznicy

·          taktyka walki piechoty muszkieterskiej, pikinierów, halabardników

19.30 – bitwa o zamek

20.00 – bal dworski, prezentacja ta?ca z XVII w

·          taniec egzotyczny

·          ???ówieczorny pokaz artyleryjski

21.30 – teatr ognia – ognie sztuczne

NIEDZIELA, 30 maja


10.15
– Msza ?w. w ko?ciele parafialnym w Iwaniskach

12.00 – powitanie Hetmana Stanis?awa ?ó?kiewskiego powracaj?cego z bitwy pod K?uszynem wraz z je?cami

·          parada wojsk pospolitego ruszenia i zaci??nych

12.30 – uroczysto?? rozpocz?cia 2-go dnia turnieju

13.00 – bal dworski

·          pokazy musztry paradnej i bojowej wojsk zaci??nych autoramentu narodowego i cudzoziemskiego

·          gonitwy kawaleryjskie (husarii, pancernych, lisowszczyków)

·          Lud Ognisty – pokazy falkonetów z XVII w

·          szermierka na bro? bia??

·          turniej ?uczniczy i kusznicy

·          taktyka walki piechoty muszkieterskiej, pikinierów, halabardników

17.00 – bitwa o zamek

17.30 – uroczyste zako?czenie turnieju

W trakcie imprezy prezentowane b?dzie obozowisko historyczne z XVII w., jarmark rzemios?a, kuchnia staropolska, prezentowane b?d? fakty i legendy zwi?zane z zamkiem Krzy?topór w Uje?dzie

 

 
wstecz   dalej »