wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Kolejne pieniądze na kolejny remont kościoła w Iwaniskach
 

Już wiadomo, że będzie kolejny etap remontu zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. Preumowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dla projektu pod nazwą "Zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach" podpisał ksiądz proboszcz parafii Stanisław Kolasa.

Umowy wstępne w ramach Działania 5.3,, Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu’’ podpisywanebyły w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

 - Do tej pory dotacje na inwestycje drogowe były najważniejsze. Teraz dziedzictwo narodowe staje się coraz istotniejszym elementem strategii gmin i powiatów - mówił Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Łącznie zostało podpisanych 26 umówwstępnych na łączną kwotę ponad 90 mln złotych, w tym kwota dofinansowania z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na ponad 41 mln złotych.

Projekt "Zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach" obejmie między innymi wzmocnienie ścian i fundamentów oraz wymianę części okien.

Wartość całkowita projektu to 537 100,00 złotych natomiast kwota dofinansowania RPO wyniesie 322 260,00 złotych, czyli 60 procent całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny beneficjenta to 214 840,00 złotych.

W ubiegłym roku na świątyni wymienione zostało pokrycie dachowe. Pieniądze na rewitalizację świątyni parafia pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013. Realizowany projekt nosił nazwę „Przebudowa dachu oraz instalacji systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w budynku kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach”. Dach wykonany został w całości z miedzi.

Kościół w Iwaniskach został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1899 – 1905. Neogotyckie wyposażenie wykonał około 1904 roku zakład rzeźbiarski z Radomia. Ze względu na jednolitość stylową obiekt należy do nielicznych dobrych przykładów neogotyckiej halowej architektury sakralnej na terenie województwa świętokrzyskiego.

 
wstecz   dalej »