niedziela, 16 czerwiec 2019
 
 
DZIEŃ PAPIESKI W SZKOLE W UJEŹDZIE


W piątek 12 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyła się uroczystość o charakterze religijno – patriotycznym pod hasłem: „XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie Ojcostwa” poprzedzająca obchody Dnia Papieskiego w całej Polsce przypadającego na 14 października, a także upamiętniająca 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Andrzej Ścibisz, Dziekan Dekanatu Opatowskiego – ks. Wacław Gieniec, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział Iwaniska – Edmund Szymański, Radny Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, Radny Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, ks. Krzysztof Religa, Sołtys Sołectwa Radwan – Zofia Kowalska, Sołtys Sołectwa Toporów – Zbigniew Rozmysłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców - Elżbieta Woźniak, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański, grono pedagogiczne, uczniowie oraz licznie przybyli  rodzice, dziadkowie i mieszkańcy społeczności lokalnej.

Program przygotowany przez ks. Rafała Golonkę i Annę Gołyską rozpoczął się przed budynkiem szkoły w Ujeździe, gdzie w „OKNIE PAPIESKIM” pojawił się nowo wybrany papież, który błogosławił zebranych na placu szkolnym. Z „OKNA PAPIESKIEGO” wyfrunął biały gołąb symbolizujący znak pokoju. Pierwsza część uroczystości zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Barki”. Następnie zebrani udali się do szkoły, gdzie uczniowie przedstawili montaż słowno– muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II, wartościom i ideom, które głosił,i które są żywymi wskazówkami postępowania w życiu człowieka.„Po raz kolejny udowodniliście, że jesteście niezwykle utalentowanymi młodymi artystami. Dziś dzięki waszemu talentowi aktorskiemu mieliśmy okazję przypomnieć sobie niezwykłego człowieka, jakim bez wątpienia był Jan Paweł II. Wielu z nas wzięło sobie jego słowa do serca i będzie stawiało go za wzór, mówił wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Występujący odegrali także scenki odnoszące się do „Dziesięciu Bożych Przykazań” przeplatane śpiewanymi fragmentami Litanii do Jana Pawła II. Przedstawiane treści skłaniały do głębokiej refleksji o ludzkiej egzystencji, współczesnym świecie i jego problemach, jak również wprowadziły w nastrój zadumy na temat niezwykłości myśli papieskich wciąż tak aktualnych w obecnych czasach. Na zakończenie uczniowie wcielający się w postaci dzieci z Fatimy: Łucji, Franciszka i Hiacynty odmówili modlitwę przed figurką Matki Bożej Fatimskiej zawierzając Jej opiece Ojczyznę, całą społeczność szkolną, rodziny, znajomych i przyjaciół.

Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor szkoły – Marcin Urbański podziękował wszystkim przygotowującym akademię: nauczycielom, uczniom, a także rodzicom , którzy bardzo chętnie angażują się w podejmowane przez szkołę działania

Po uroczystości każdy z przybyłych otrzymał pamiątkowy obrazek z Janem Pawłem II.

 

 
wstecz   dalej »