Najcenniejszy zabytek miejscowości Iwaniska - kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany na miejscu kościoła modrzewiowego, który spłonął 19 lipca 1898 r. Budowę nowego kościoła w 1899 r. w/g projektu A. Wieczorkowskiego, rozpoczął ks. M. Pinakiewicz, a dokończył w 1905r. ks. Henryk Skowierżak.

Świątynię poświęcił Dziekan i prałat Kapituły Katedralnej w Sandomierzu ks. Wawrzyniec Szubartowicz w dzień odpustu 25. 11.1905 r., konsekracji dokonał bp. Marian Ryx w roku 1917.

- Najcenniejszym zabytkiem gminy Iwaniska są ruiny zamku Krzyżtopór w Ujedzie

- Dworek w Przepiórowie

 Zabytki przyrody
 

 - Dawny park podworski w Ujeździe z I połowy XIX wieku. Nieliczny starodrzew, drzewa o charakterze pomnikowym, okazałą aleja dojazdowa do starych lip

- Park krajobrazowy z I połowy XIX wieku w Przepiórowie. Liczny starodrzew w otoczeniu dawnego dworu Rytlów. Pojedyncze egzemplarze drzew o charakterze pomnikowym (lipy)

- Dawny park podworski w Plancie z I po?owy XIX wieku. Trzy aleje lipowe prowadzące do parku