W gminie Iwaniska oraz w powiatach sąsiednich są bardzo ciekawe miejsca. Warto je odwiedzić będąc w okolicy.

Iwaniska
Osada (dawniej miasteczko) należąca do Ossolińskich. Malowniczo połołona w dolinie Koprzywianki. Posiada tradycyjny układ urbanistyczny. Znajduje się tu Neogotycki Kościół. Na cmentarzu parafialnym jest oryginalna kaplica grobowa Łempickich i Morawskich, jak również zobaczyć możemy zabytkowe nagrobki kamienne.

Konary (powiat sandomierski)
Wzgórze z nikłymi ruinami zamku. Miejsce słynnej bitwy (w maju 1915 r.), w której brała udział I Brygada Józefa Piłsudskiego.

Kotuszów (powiat staszowski)
Znajduje si? tu zabytkowy kościół, stajnie kurozwęckich stadniny koni czystej krwi arabskiej.

Ossolin (powiat sandomierski)
Miejscowość rodowa Ossolińskich. Na wzgórzu ruiny z charakterystyczną arkadę mostową wspaniałej rezydencji renesansowej kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego. Wybudował on także Betleję, niezwykle oryginalna kaplicę podziemną, wzorowaną na świątyni w Betlejem. Dotrzeć można szosą Klimontów – Świątniki - Obrazów  jadąc z Klimontowa przez Goźlice.

Stobiec (gmina Iwaniska)
We wsi tej spotkamy przykłady zabytkowego, drewnianego budownictwa.

Szydłów (powiat staszowski)
Stare średniowieczne miasto z dobrze zachowanym systemem murów obronnych (Brama Krakowska). Godne zwiedzenia: kościół, zamek, synagoga.

Tudorów (powiat opatowski, gmina Opatów)
Podopatowska wieś, znajduje się w niej wieża zamkowa o średniowiecznym rodowodzie. Obecnie remontowana na pracownie plastyczna przez artystę rzeźbiarza Gustawa Hadynę.

Wojnowice (gmina Iwaniska)
Położone przy starym szlaku wiodącym na Święty Krzyż. Rośnie przy nim stary, legendarny dąb.