22/09/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220922.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVII sesji z 2022-09-22 (Raport_glosowania_20220922.pdf - 255.906 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:48:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-322-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVII-322-2022-scalony.pdf - 1707.119 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:51:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-323-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXVII-323-2022-scalony.pdf - 1079.082 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:52:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-324-2022-scalony.pdf w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Iwaniska (LXVII-324-2022-scalony.pdf - 1001.605 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:52:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-325-2022.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (LXVII-325-2022.pdf - 83.945 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:53:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-326-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionych (LXVII-326-2022.pdf - 78.266 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:53:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny