26 stycznia 2022

Raport_glosowania_20220126.pdf Raport z głosowania uchwał na LVII sesji z 2022-01-26 (Raport_glosowania_20220126.pdf - 71.415 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:47:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-259-2022.pdf w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach. (LVII-259-2022.pdf - 47.697 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:49:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-260-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r (LVII-260-2022.pdf - 42.288 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:50:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-261-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r (LVII-261-2022.pdf - 43.426 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:52:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-262-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iwaniskach na 2022r (LVII-262-2022.pdf - 51.984 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:52:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-263-2022.pdf w sprawie : ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska. (LVII-263-2022.pdf - 78.588 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:53:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-264-2022-scalony.pdf w sprawie uchwalenia Statutu Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (LVII-264-2022-scalony.pdf - 122.855 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:57:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-265-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska (LVII-265-2022-scalony.pdf - 118.43 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:58:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-266-2022.pdf w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iwaniskach. (LVII-266-2022.pdf - 90.808 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:59:26 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-267-2022.pdf W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach. (LVII-267-2022.pdf - 53.849 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:00:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-268-2022.pdf W sprawie: zmiany uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2017 poz.3477) dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagr (LVII-268-2022.pdf - 76.889 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:01:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-269-2022.pdf w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Mydłowca w sprawie wyrażenia opinii o zmianie rodzaju miejscowości (LVII-269-2022.pdf - 76.079 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:02:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-270-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LVII-270-2022-scalony.pdf - 419.037 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:03:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-271-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVII-271-2022-scalony.pdf - 303.616 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:04:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny