31grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211231.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-31 (Raport_glosowania_20211231.pdf - 76.3 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:27:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-245-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-245-2021-scalony.pdf - 1483.172 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:39:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-246-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LVI-246-2021-scalony.pdf - 1036.582 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:54:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-247-2021-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVI-247-2021-scalony.pdf - 1091.875 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:18:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-248-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2022 rok (LVI-248-2021-scalony.pdf - 4268.051 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:32:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-249-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-249-2021.pdf - 71.686 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:53:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-250-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-250-2021.pdf - 70.25 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:03:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-251-2021-scalony.pdf w sprawie : uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Iwaniska. (LVI-251-2021-scalony.pdf - 2062.931 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:06:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-252-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska. (LVI-252-2021-scalony.pdf - 1455.218 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:20:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-253-2021.pdf w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach. (LVI-253-2021.pdf - 79.533 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:44:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-254-2021-scalony.pdf w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach (LVI-254-2021-scalony.pdf - 130.746 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:47:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-255-2021.pdf w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (LVI-255-2021.pdf - 72.549 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:50:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-256-2021-scalony.pdf w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2022. (LVI-256-2021-scalony.pdf - 282.264 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:13:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-257-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-257-2021-scalony.pdf - 461.631 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:14:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-258-2021.pdf w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 roku (LVI-258-2021.pdf - 77.373 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:18:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny