28/10/2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211028.pdf Raport z głosowania uchwał na LIII sesji z 2021-10-28 (Raport_glosowania_20211028.pdf - 34.077 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:13:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-231-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LIII-231-2021-scalony.pdf - 221.408 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-232-2021-scalony.pdf w sprawie: podjęcia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LIII/232/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LIII-232-2021-scalony.pdf - 219.544 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny