26 sierpnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210826.pdf Raport z głosowania uchwał na LI sesji z 2021-08-26 (Raport_glosowania_20210826.pdf - 43.963 KB)
  Data publikacji: 2021-09-02 10:01:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LI-222-2021.pdf w sprawie: zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć d (LI-222-2021.pdf - 69.907 KB)
  Data publikacji: 2021-09-02 10:03:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LI-223-2021.pdf w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021'' (LI-223-2021.pdf - 79.073 KB)
  Data publikacji: 2021-09-02 10:03:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LI-224-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska (LI-224-2021-scalony.pdf - 117.273 KB)
  Data publikacji: 2021-09-02 10:04:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny