17 maja 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210517.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVI sesji z 2021-05-17 (Raport_glosowania_20210517.pdf - 60.855 KB)
  Data publikacji: 2021-05-17 15:28:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-202-2021.pdf w sprawie : rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego. (XLVI-202-2021.pdf - 50.861 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:50:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-203-2021.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XLVI-203-2021.pdf - 47.292 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:50:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-204-2021.pdf w sprawie zmiany : „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2021. (XLVI-204-2021.pdf - 100.01 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:51:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-205-2021.pdf w sprawie zmian w statucie – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (XLVI-205-2021.pdf - 89.087 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:51:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-206-2021-scalony.pdf w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. (XLVI-206-2021-scalony.pdf - 160.964 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-207-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLVI-207-2021-scalony.pdf - 329.827 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-208-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLVI-208-2021-scalony.pdf - 288.959 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-209-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Iwaniska (XLVI-209-2021-scalony.pdf - 2075.114 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:53:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-210-2021-scalony.pdf w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (XLVI-210-2021-scalony.pdf - 198.326 KB)